Collectie Wereld­museum en ontza­meling


29 januari 2015

Gisteren heeft de Partij voor de Dieren samen met drie andere partijen wederom vragen gesteld over ontwikkelingen bij het Wereldmuseum met betrekking tot haar collectie. De directe aanleiding van de vragen vormt het terugeisen van ruim vierhonderd stukken van het Museum Boijmans van Beuningen die zij het Wereldmuseum in bruikleen heeft gegeven. Hoewel een reden voor de actie van het Museum Boijmans van Beuningen niet is gegeven, is het niet ondenkbaar dat het te maken heeft met het zogenoemde ontzamelvoorstel van het Wereldmuseum. Dit voorstel is afgelopen jaar al breed besproken in de gemeenteraad van Rotterdam. Mede door breed gedragen kritiek op de handel en wandel van het Wereldmuseum zal de Rekenkamer Rotterdam – een onafhankelijk onderzoeksbureau van de gemeente Rotterdam – een uitvoerig onderzoek instellen.

Ontzamelen? Het Wereldmuseum heeft aangegeven van een groot deel van haar collectie af te willen. Het stelt namelijk dat het depot vol staat en de te ontzamelen stukken weinig tot geen waarde hebben. Echter, er zijn duidelijke regels opgesteld met betrekking tot ontzamelen. De belangrijkste hiervan is dat stukken waar een museum van af wil eerst moet worden aangeboden aan andere musea. Wij hebben geconstateerd dat het Wereldmuseum zich niet aan deze regel houdt. Daarnaast hebben we moeten constateren dat er geen enkele logica te bespeuren valt in het huidige ontzamelvoorstel. Een 'ontzamelcommissie' van de gemeente is het met ons eens en concludeert dat het Wereldmuseum onzorgvuldig, onjuist en niet transparant is in haar handelen.

De schriftelijke vragen van vandaag dienen ertoe om de wethouder verantwoordelijk voor cultuur nogmaals aan te sporen de museale functie van het Wereldmuseum voor de stad te behouden. Wat de indieners van de vragen betreft maakt hij er zich op dit moment te makkelijk van af. Aangezien een groot deel van de collectie van het Wereldmuseum eigendom is van de gemeente en het museum daarnaast ook nog een miljoenensubsidie ontvangt, vinden wij dat het college een plicht heeft om cultureel erfgoed te beschermen.

Gerelateerd nieuws

Gebruik van dooikorrels bij gladheid

De Partij voor de Dieren heeft middels schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gepleit voor het g...

Lees verder

Duiventillen worden eindelijk geplaatst

De duiventillen die door de wethouder Buitenruimte beloofd waren worden binnenkort eindelijk geplaatst. De eerste duiventil z...

Lees verder