Opinie: Circussen met wilde dieren: dierenleed!


13 december 2014

Binnenkort staat het Kerstcircus weer op het programma in Ahoy. Helaas zullen hier ook dit jaar weer wilde dieren te aanschouwen zijn. Ondanks het morele appel van wethouder Eerdmans om voortaan geen wilde dieren meer te programmeren besloot de programmeur van het kerstcircus hier geen gehoor aan te geven. Vele jaren onderzoek heeft aangetoond dat dieren pijn, angst en emoties ervaren en dat ze een bewustzijn hebben en juist deze wetenschap vraagt ons om zorgvuldig met hen om te gaan. De Partij voor de Dieren is van mening dat dieren niet in circussen thuishoren omdat een circusleven niet kan voldoen aan de behoeftes van de betreffende dieren.

Onderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft aangetoond dat er bij circussen onvoldoende kennis is ten aanzien van dierverzorging. Ze komen kennis te kort op het gebied van preventieve gezondheidszorg, met betrekking tot adequate en gebalanceerde voeding en ten aanzien van het herkennen van gedrags- en gezondheidsproblemen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat er welzijnsproblemen zijn bij circusdieren. Maar liefst 71% van de in het onderzoek geobserveerde circusdieren vertoonde klinische afwijkingen. Ook schiet de huisvesting ernstig tekort. Tevens zijn de reisafstanden vaak erg lang, vooral bij tijdelijke circussen zoals het Kerstcircus, waarbij acts uit alle uithoeken van Europa worden gecontracteerd.

Een ander onderdeel van het onderzoek was het observeren van de in de circussen toegepaste trainingsmethoden. Toegang tot de trainingen werd echter in alle gevallen geweigerd! De onderzoekers konden uit de waargenomen angst tijdens de voorstelling wel concluderen dat dit op
basis van dominantie gebeurde. Tijdens de voorstellingen werden olifantenhaken (een scherpe haak die in de weke delen van de olifant wordt geslagen) en zwepen gebruikt. De trainingsmethoden zijn derhalve buitengewoon dieronvriendelijk, of denkt er iemand echt dat een olifant voor de lol op twee poten gaat staan of dat een tijger het leuk vindt om door een brandende hoepel te springen?

Voorstanders van circussen met wilde dieren hebben vaak maar een paar argumenten waarom dit ouderwetse volksvermaak gehandhaafd moet blijven. “Circussen met wilde dieren zijn een traditie”, zeggen ze. Met tradities is het zo dat je goede tradities in stand moet houden maar ook zeker zo dat je slechte tradities moet afschaffen. Ooit was het in Nederland een traditie om mensen midden op een dorpsplein aan een schandpaal te nagelen en daar zijn we gelukkig heel lang geleden mee gestopt. Een tweede argument is vaak dat de toeschouwers het zo enorm zouden waarderen. De twee best gewaardeerde en meest gerenommeerde circussen op aarde zijn juist twee circussen waarbij helemaal geen dieren worden gebruikt: het Chinees Staatscircus en Cirque du Soleil.

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt dan stoppen we met het gebruik van alle dieren in circussen want veel van de argumentatie die voor de wilde dieren opgaat, geldt ook voor gedomesticeerde dieren. Een verbod op circussen met wilde dieren is in ieder geval een stap in de goede richting. Hopelijk wil staatssecretaris Dijksma snel de wetgeving in de kamer behandelen zodat er volgend jaar in het Kerstcircus Ahoy geen wilde dieren meer te zien zullen zijn.

Gerelateerd nieuws

Herbestemming Vogelvallei op Maasvlakte 1

Als je aan de Maasvlakte denkt, wat zie je dan voor je? Waarschijnlijk olieraffinaderijen, schoorstenen, eindeloze rijen cont...

Lees verder

Levende kerststallen

De Partij voor de Dieren heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over leven...

Lees verder