Bijen en bodem­ver­dichting


2 februari 2016

Meer dan de helft van de bijensoorten die in Nederland voorkomen worden in hun voortbestaan bedreigd. De rode lijst, die door het Rijk wordt bijgehouden, bevat inmiddels bijna 190 soorten. Vooral op het boerenland gaat het slecht met de bij. Bijen verdwijnen door de toename in monoculturen (akkervelden met slechts één gewas), door maaibeleid waarbij alles wordt weggesnoeid, of door overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen zoals herbiciden of neonicotinoïden. Door deze en andere redenen wordt de stad steeds belangrijker voor de instandhouding van bijen.

Bijen zijn ontzettend belangrijk voor ons ecosysteem en we kunnen ons geen verdere afname veroorloven. Maar ook in de stad bestaan er bedreigingen voor de bij. Een belangrijk en erkend probleem is bodemverdichting, waardoor zuurstof uit de ondergrond wordt geperst. Langs zogenoemde bijenlinten – bloemrijke bermen – leidt dit tot een afname in biodiversiteit en dus een verschraling van de vegetatie. Bijen zien dan geen kans meer tot bestuiving. Bovendien leidt een massieve, verdichte bodem ertoe dat bijenlarven niet kunnen overleven.

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft daarom vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over bodemverdichting in relatie tot bijen. Wij willen graag van het college horen of deze problematiek zich ook voordoet in onze stad. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan bepleiten wij een onmiddellijk einde aan activiteiten die bijdragen aan bodemverdichting. Voorts staan wij voor ecologisch maaibeheer, wat bijdraagt aan een goede flora en fauna langs de bijenlinten. Hopelijk kunnen we op deze manier meer bijen binden aan de stad.

Gerelateerd nieuws

Rijkswaterstaat: blijf van onze bomen af!

Momenteel is Rijkswaterstaat druk bezig met het kappen van bomen langs de A20 en de A16, de snelwegen in het noorden en ooste...

Lees verder

Vlaggetjesparade DierenLot

Afgelopen dinsdag vond het officiële hijsmoment van de DierenLot Vlaggenparade aan de Boompjes plaats. Lenie 't Hart en de be...

Lees verder