WHO is de norm


28 mei 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Koersnota 'Schone Lucht, voor een aantrekkelijk en gezond Rotterdam, 2015-2018 (agendapunt 18),

constaterende dat

  • De Koersnota haar doelstelling voor het terugdringen van fijnstof (PM10) baseert op de huidige Europese normen voor luchtkwaliteit, te weten een jaargemiddelde van 40 µg/m3;

overwegende dat

  • De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) ook een fijnstofnorm hanteert die veel progressiever is dan de Europese, namelijk 20 µg/m3;
  • Deze norm is ingegeven door de laatste wetenschappelijke kennis en niet door een politiek compromis;

verzoekt het college

  • Per 1 januari 2018 de norm van 20 µg/m3 te hanteren in ons beleid ten aanzien van fijnstof;
  • De raad te rapporteren over maatregelen die zij neemt om de uitstoot van fijnstof terug te brengen tot deze nieuwe norm;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

PvdA, CU, Nida, D66, CDA, VVD, LeefbaarRotterdam

Lees onze andere moties

Milieuzone ook op Zuid

Lees verder

Visverbod

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer