Mili­euzone ook op Zuid


28 mei 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Koersnota 'Schone Lucht, voor een aantrekkelijk en gezond Rotterdam, 2015-2018 (agendapunt 18),

constaterende dat

  • Het college met het invoeren van de milieuzone in vrijwel het hele grondgebied ten noorden van de Maas te kennen geeft de luchtkwaliteit belangrijk te vinden;
  • De luchtkwaliteit in Rotterdam-Zuid op veel plekken ook abominabel is, bijvoorbeeld op de Pleinweg, Brielselaan, Varkenoordse Viaduct, Breeweg, Dorpsweg en Vaanweg;

overwegende dat

  • Er geen enkele reden is om, op basis van het handhavingscriterium luchtkwaliteit, Rotterdam-Zuid niet op te nemen in de milieuzone die door het college wordt voorgesteld;

verzoekt het college

  • De milieuzone uit te breiden met Rotterdam-Zuid;
  • Nog voor het zomerreces met een plattegrond te komen met de begrenzing van de milieuzone, zodat Zuiderlingen zich terdege kunnen voorbereiden;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

PvdA, CU, D66, CDA, Nida, VVD, LeefbaarRotterdam

Lees onze andere moties

Verbod tweetaktmotoren in heel Rotterdam

Lees verder

WHO is de norm

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer