Visverbod


28 mei 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn (agendapunt 10),

constaterende dat

  • Door wetenschappers is aangetoond dat vissen kunnen lijden en stress kunnen ervaren;
  • Vissen zich heftig verzetten wanneer zij aan de haak geslagen worden. Ze zwenken met hun lichaam in allerlei richtingen, schudden heftig met de kop, spuwen gas en proberen te vluchten. Als de visser ook nog eens droge handen heeft, de vis ruw vastpakt en de vishaak op grove wijze verwijdert uit het vissenlichaam, dan wordt het dierenleed nog meer vergroot;
  • Regelmatig watervogels moeten worden gered, omdat ze verstrikt zijn geraakt in achtergebleven visdraad- of haken.

overwegende dat

  • Hengelen alleen dient tot vermaak van de mens, ten koste van het welzijn van vissen;
  • Geen enkele vangstmethode onnodig dierenleed kan voorkomen;

verzoekt het college

  • Per 1 januari 2016 geen visakten meer af te geven aan particulieren, hengelsportverenigingen en/of de leden hiervan;
  • De pachtcontracten met hengelsportverenigingen opererend in Rotterdamse wateren per dezelfde datum verbeurd te verklaren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, CU, Nida, D66, CDA, LeefbaarRotterdam, VVD

Lees onze andere moties

WHO is de norm

Lees verder

Verbied evenementen met dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer