Voorkom botulisme in de Vogel­vallei


9 juli 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7/9 juli 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Kaderbrief,

constaterende dat

  • Het waterpeil in de Vogelvallei onder de huidige zomerse omstandigheden dusdanig laag is (ongeveer 70 centimeter) dat een uitbraak van botulisme een reëel gevaar vormt;

voorts constaterende dat

  • De wetenschap dat het waterpeil volgens de wethouder dierenwelzijn en buitenruimte 3,7 meter boven NAP ligt irrelevant is, aangezien de Maasvlakte 1 met daarop de Vogelvallei enkele meters boven de zeespiegel is aangelegd;

overwegende dat

  • De Vogelvallei een natuurcompensatiegebied is, wat inhoudt dat het college een zorgplicht heeft voor de aldaar aanwezige flora en fauna;

voorts overwegende dat

  • De gemeente, via het Havenbedrijf Rotterdam, de techniek en middelen heeft om water uit omliggende waterpartijen naar de Vogelvallei te doen laten stromen en dit in het verleden ook meerdere malen heeft gedaan;

verzoekt het college

  • Het water in de Vogelvallei op een zodanig niveau te brengen dat het gevaar op een uitbraak van botulisme tot een minimum wordt beperkt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, Nida, PvdA(4leden)

Tegen

CDA, D66, VVD, LeefbaarRotterdam, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Potverteer salaris wethouders

Lees verder

Exit paddenscherm Vogelvallei

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer