Exit padden­scherm Vogel­vallei


9 juli 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7/9 juli 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Kaderbrief,

constaterende dat

  • De Vogelvallei thans wordt omheind door een scherm om rugstreeppadden de toegang te doen beletten;

overwegende dat

  • De wethouder dierenwelzijn in de raadsvergadering van 7 juli jongstleden heeft gesteld dat de rugstreeppad al tijden niet meer in het gebied is gesignaleerd;
  • Vogels met hun jongen geen kans zien om van de Vogelvallei te migreren naar andere gebieden, omdat ze niet over het paddenscherm kunnen vliegen of er onderdoor lopen;

verzoekt het college

  • Het paddenscherm rond de Vogelvallei te laten verwijderen door het Havenbedrijf Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA(6leden), Nida(1lid)

Tegen

CDA, VVD, D66, LeefbaarRotterdam, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Voorkom botulisme in de Vogelvallei

Lees verder

Maak Rotterdam koploper zonne-energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer