Potverteer salaris wethouders


9 juli 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7/9 juli 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Kaderbrief,

constaterende dat

  • Het college het juist heeft gevonden zonder enige onderbouwing of rechtvaardiging alle bestemmingsreserves, waar in het verleden zo hard voor is geknokt, met 5% te doen verminderen;
  • Dit één woord kent: potverteren;

overwegende dat

  • Wij nog wel een ander potje kennen dat we kunnen verteren;

verzoekt het college

  • Het salaris van haar leden met 5% te verminderen en het totale bedrag te doen toekomen aan de algemene reserve, of het armoedebeleid, of de redding van het Schuttersveld, of iets anders nobels;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, ChristenUnie-SGP, PvdA(2leden), GroenLinks(1lid)

Tegen

CDA, D66, VVD, LeefbaarRotterdam, Nida

Lees onze andere moties

Stimuleren van uitkeringsgerechtigden centraal stellen

Lees verder

Voorkom botulisme in de Vogelvallei

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer