Verbied evene­menten met dieren


28 mei 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn (agendapunt 10),

constaterende dat

  • Er onlangs is besloten een landelijk verbod in te stellen op circussen met wilde dieren, met als onderliggende motivering dat deze dieren worden beperkt in hun natuurlijke gedrag;

overwegende dat

  • Zowel 'wilde' als gedomesticeerde dieren ingezet worden op allerlei evenementen die natuurlijk gedrag beperken;

verzoekt het college

  • Alle evenementen met dieren op Rotterdams grondgebied te verbieden;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP

Tegen

PvdA, CU, GroenLinks, Nida, D66, CDA, VVD, LeefbaarRotterdam

Lees onze andere moties

Visverbod

Lees verder

Rotterdam bontvrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer