Verbod twee­takt­mo­toren in heel Rotterdam


28 mei 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Koersnota 'Schone Lucht, voor een aantrekkelijk en gezond Rotterdam, 2015-2018 (agendapunt 18),

constaterende dat

  • Een studie van het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature vorige jaar heeft aangetoond dat een scooter met tweetaktmotor tot wel duizenden (!) keren viezer is dan een bestelbus;
  • Fietsers en voetgangers onevenredig last hebben van tweetaktmotoren;
  • De koersnota geen verbod op tweetaktmotoren in de nieuwe milieuzone heeft opgenomen, laat staan in heel Rotterdam;

overwegende dat

  • Een verbod op tweetaktmotoren in grote mate kan bijdragen aan de collegedoelstelling de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren;
  • De huidige sloopregeling voor auto's prima kan worden toegepast op scooters met een tweetaktmotor, bij voorkeur toegespitst op de mensen die het écht nodig hebben;

van mening dat

  • Wij niet slaafs hoeven te wachten op landelijke regelgeving ten aanzien van een verbod op tweetaktmotoren als er nu overduidelijk moet worden ingegrepen;

verzoekt het college

  • Tweetaktmotoren in heel Rotterdam per 1 januari 2016 te verbieden;
  • Een sloopregeling in het leven te roepen die nog voor het zomerreces aan de raad wordt voorgelegd, zodat de besluitvorming geen onnodige vertraging oploopt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

PvdA, CU, D66, CDA, Nida, VVD, LeefbaarRotterdam

Lees onze andere moties

Duurzaam agrarisch in ontwikkelgebied Oranjebonnen

Lees verder

Milieuzone ook op Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer