MOTIE Verbod op bouwen in het park


10 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

constaterende dat

  • Parken dikwijls worden aangemerkt als potentiële bouwlocaties;

overwegende dat

  • Parken worden gekenschetst door een soortenrijkdom aan planten en dieren die men elders in de stedelijke omgeving niet of nauwelijks aantreft;
  • Parken in de stad steeds belangrijker worden voor behoud van kwetsbare flora en fauna door de verschraling van het platteland;
  • Rotterdammers genieten van de rust en ruimte die parken hun bieden;

mede overwegende dat

  • Er in Rotterdam nog zeer veel plekken zijn die kunnen dienen als bouwlocatie en die niet ten koste hoeven te gaan van onze stadsparken;

verzoekt het college

  • Een verbod in te stellen op bouwen in parken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Volledig aankoopbudget stadsconservator

Lees verder

MOTIE Borgen van natuurwaarden in de Oranjebonnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer