MOTIE Verbod op bouwen in het park


10 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

constaterende dat

  • Parken dikwijls worden aangemerkt als potentiële bouwlocaties;

overwegende dat

  • Parken worden gekenschetst door een soortenrijkdom aan planten en dieren die men elders in de stedelijke omgeving niet of nauwelijks aantreft;
  • Parken in de stad steeds belangrijker worden voor behoud van kwetsbare flora en fauna door de verschraling van het platteland;
  • Rotterdammers genieten van de rust en ruimte die parken hun bieden;

mede overwegende dat

  • Er in Rotterdam nog zeer veel plekken zijn die kunnen dienen als bouwlocatie en die niet ten koste hoeven te gaan van onze stadsparken;

verzoekt het college

  • Een verbod in te stellen op bouwen in parken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer