AMEN­DEMENT Volledig aankoop­budget stads­con­ser­vator


10 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

besluit:

1. De lasten van het programma Economie met €65.000 te verlagen.

2. De lasten van het programma Cultuur, sport en recreatie met €65.000 te verhogen.

Jeroen van der Lee

Partij voor de Dieren

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Met de motie 'De stadsconservator moet blijven' hebben wij reeds gepleit voor behoud van de functie van stadsconservator voor Rotterdam. Dit amendement dient als dekking. Het aankoopbudget van €131.000 (huidig prijspeil) blijft in stand. Hiervoor is nog €65.000 nodig. Dit bedrag wordt onttrokken aan de subsidie voor Rotterdam Partners, binnen het product Economische zaken, en wordt toegevoegd aan het product Cultuur. Aangezien het aankoopbudget van de stadsconservator mede bijdraagt aan de nationale en internationale promotie van Rotterdamse kunst & cultuur, leidt de onttrekking van de subsidie van Rotterdam Partners niet tot een kleiner budget voor stadspromotie.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Maak diergeneeskundige zorg betaalbaar

Lees verder

MOTIE Verbod op bouwen in het park

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer