Rotterdam bontvrij


28 mei 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn (agendapunt 10),

constaterende dat

  • Bont wordt gedragen door mensen en dit absoluut geen eerste levensbehoefte is;

overwegende dat

  • Het dragen van bont per definitie dierenleed veroorzaakt;
  • Dat er bij bontfokkerijen vaak erg slecht op dierenwelzijn wordt gecontroleerd;
  • Er ontzettend veel kledingalternatieven zijn voor het dragen van bont;

verzoekt het college

  • Indien een verbod vanwege landelijke wetgeving onmogelijk is, zich moreel uit te spreken over bont en de verkoop ervan te ontmoedigen;
  • Subsidies niet te verstrekken aan evenementen waar (het dragen van) bont een integraal onderdeel uitmaakt van het programma;


en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

PvdA, CU, Nida, D66, CDA, LeefbaarRotterdam, VVD

Lees onze andere moties

Verbied evenementen met dieren

Lees verder

Meat-free Monday

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer