Uitbreiden mili­euzone tot binnen de gehele ruit van Rotterdam


11 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

constaterende dat

  • Binnen de gehele ruit van Rotterdam straten en wegen te vinden zijn waar de luchtkwaliteit erbarmelijk is (buiten de 's Gravendijkwal valt te denken aan: Schiekade/Schieweg, Pleinweg, Dorpsweg);
  • In veel gebiedsplannen het verbeteren van de luchtkwaliteit als absolute topkwaliteit geldt;

overwegende dat

  • Er per 1 januari 2015 strengere normen voor luchtkwaliteit zullen zijn waar ook de gemeente Rotterdam zich aan dient te houden;
  • Buiten normstelling schone lucht een basisrecht is voor iedere inwoner van Rotterdam;

verzoekt het college

  • De milieuzone uit te breiden tot binnen de gehele ruit van Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, Nida

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA, LeefbaarRotterdam, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Bestemmingsreserve Groene initiatieven

Lees verder

AMENDEMENT Afschaffen Voorbereidingsbudget

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer