Trans­formeer kantoor­ruimte tot nieuwe woningen in Waterstad


4 juni 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Waterstad (agendapunt 14),

constaterende dat

  • In de regels van het bestemmingsplan Waterstad de optie open wordt gelaten maximaal 800 nieuwe woningen te realiseren in het plangebied Waterstad, óf bestaande kantoorruimte te transformeren tot een maximum van 1600 woningen;

overwegende dat

  • Er ontzettend veel kantoorruimte leegstaat in Rotterdam en dat nieuwbouw de transformatie van leegstaande kantoorruimte in de weg staat;
  • Het college de wens koestert het aantal inwoners in de binnenstad van Rotterdam te vergroten;
  • Meer inwoners het voorzieningenniveau op het Wijnhaveneiland op peil houden en de boel verlevendigen, waar uiteindelijk iedereen van profiteert;

verzoekt het college

  • Indien de behoefte bestaat additionele woonfuncties te realiseren in plangebied Waterstad, de transformatie van bestaande leegstaande kantoorruimte tot nieuwe duurzame woningen te verkiezen én te bespoedigen ten faveure van 'traditionele' nieuwbouw als dit technisch mogelijk is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP, Leefbaar, VVD, D66, Nida

Lees onze andere moties

De proefdiervrije gemeente

Lees verder

Re-integratie is maatwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer