De proef­dier­vrije gemeente


28 mei 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn (agendapunt 10),

constaterende dat

  • In de Nota dierenwelzijn geen afstand wordt genomen van producten waarop proefdieren zijn getest;

overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam een voorbeeldfunctie heeft waar het de inkoop van moreel verantwoorde producten en diensten betreft;

van mening dat

  • Dierproeven en dierenwelzijn niet samen gaan;

verzoekt het college

  • Alleen producten in te kopen die volledig proefdiervrij zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, CDA, 4ledenvandePvdA, ChristenUnie-SGP, Nida

Tegen

D66, VVD, 4ledenvdPvdA, LeefbaarRotterdam

Lees onze andere moties

Die ballon gaat niet op

Lees verder

Transformeer kantoorruimte tot nieuwe woningen in Waterstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer