Re-inte­gratie is maatwerk


18 juni 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 juni 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018,

constaterende dat

  • Re-integratie naar de arbeidsmarkt maatwerk is;
  • Re-integratiebedrijven meer variatie en maatwerk kunnen leveren dan nu is toegestaan door de gemeente (1);

voorts constaterende dat

  • De conclusie van de ombudsman dat ‘de gemeente uitkeringsgerechtigden meer zou kunnen bieden op het gebied van continuïteit in de dienstverlening, maatwerk bij de re-integratie en heldere informatieverstrekking’ door de wethouder wordt ‘herkend en omarmd.'(2)

overwegende dat

  • Maatwerk de kans op een plek op de arbeidsmarkt vergroot;

verzoekt het college

  • Maatwerk toe te passen ook al in het starttraject van Werk Loont;

en gaat over tot de orde van de dag

(1) http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=213202/type=pdf/15bb4314_Van_gemeentelijke_Ombudsman_een_brief_over_Rapport_Het_pad_naar_werk_....._niet_geplaveid__wel_schoon_geveegd.pdf#search=%2215bb4314%22 (pp.54)

(2) Ibidem, pp.109 en verder


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA, Nida, ChristenUnie-SGP, VVD

Tegen

CDA, Leefbaar, D66

Lees onze andere moties

Transformeer kantoorruimte tot nieuwe woningen in Waterstad

Lees verder

Aanstellen vertrouwenspersoon binnen cluster Werk en Inkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer