Stimu­leren van uitke­rings­ge­rech­tigden centraal stellen


18 juni 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 juni 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018,

constaterende dat

  • Uit het onderzoek van de Ombudsman ‘Het pad naar werk niet geplaveid….wel schoongeveegd’ blijkt dat cliënten hebben geklaagd over de bejegening / intimidatie door Werk en Inkomen en de bedrijven die de gemeente bij de re-integratie inschakelt;
  • Cliënten grote verschillen ervaren in de bejegening en aanpak van de wisselende betrokken medewerkers en organisaties;

voorts constaterende dat

  • Het traject is ingesteld om mensen te begeleiden naar werk en mensen beter in kansen en mogelijkheden denken met een positief zelfbeeld;

overwegende dat

  • Stimuleren van mensen het uitgangspunt zou moeten zijn en niet intimidatie omdat mensen altijd harder lopen als zij een schouderklopje krijgen;
  • Communicatie en professionaliteit bovenaan zou moeten staan bij Werk en Inkomen;

verzoekt het college

  • De aanbeveling van de Ombudsman voor onderzoek naar een positieve beloning toch in te stellen;
  • Medewerkers van Werk en Inkomen een cursus aan te bieden waarbij ze leren cliënten in hun kracht te zetten zodat de uitstraling van een goede communicatie en professionaliteit overgedragen wordt op de cliënten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

PvdA, CU-SGP, LeefbaarRotterdam, Nida, CDA, D66, VVD

Lees onze andere moties

Aanstellen vertrouwenspersoon binnen cluster Werk en Inkomen

Lees verder

Potverteer salaris wethouders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer