Aanstellen vertrou­wens­persoon binnen cluster Werk en Inkomen


18 juni 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 juni 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018,

constaterende dat

  • Uit het rapport van de ombudsman over de Wet werk en bijstand, thans de Participatiewet, blijkt dat er klachten zijn ten aanzien van de bejegening van cliënten;
  • Cliënten voldoen aan hetgeen wordt opgelegd door de medewerkers van Werk en Inkomen omdat cliënten in een afhankelijke relatie staan tot die medewerkers;
  • Een van de aanbevelingen van de Ombudsman is om een vertrouwenspersoon aan te stellen en de wethouder dit advies niet over wenst te nemen omdat er voldoende geschikte voorzieningen beschikbaar zouden zijn

voorts constaterende dat

  • Uitkeringsgerechtigden niet openlijk durven uitkomen met kritiek op het WerkLoont traject uit angst gestraft te worden met kortingen en boetes;
  • Indien de Ombudsman niet dit onderzoek op eigen initiatief zou hebben gedaan mensen niet naar voren waren gekomen met hun kritiek ten aanzien van de bejegening;

overwegende dat

  • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon dit soort zaken eerder aan het licht brengt;

verzoekt het college

  • Om toch een vertrouwenspersoon aan te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, Nida

Tegen

LeerbaarRotterdam, PvdA, CU-SGP, D66, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Re-integratie is maatwerk

Lees verder

Stimuleren van uitkeringsgerechtigden centraal stellen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer