Stage­plaatsen verpleeg­kun­digen en zieken­ver­zorgers


23 april 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2015, ter bespreking van het Rotterdams actieplan tegen jeugdwerkloosheid 'Jongeren aan de slag 2015-2018',

constaterende dat

- Er momenteel weinig stageplaatsen zijn in de zorg;
- Opleidingen door te weinig stageplaatsen niet kunnen worden afgemaakt;

overwegende dat

- Het college wil zorgen dat jongeren hun opleidingen afronden omdat met een afgeronde opleiding er meer kansen zijn op een toch al te krappe arbeidsmarkt;

voorts overwegende dat

- Er altijd behoefte zal blijven aan goede gekwalificeerde zorgverleners;

verzoekt het college

- Niet alleen sectortafels te laten komen, zoals is toegezegd, maar ook om om de tafel te gaan zitten met de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken voor de huidige problemen;
- De raad te rapporteren over de voortgang hieromtrent;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, PvdA, GroenLinks, Nida

Tegen

VVD, Leefbaar, CDA, D66, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Duurzaamheid in het Rotterdamse onderwijs

Lees verder

Stageplaatsen GGZ praktijkondersteuning huisartsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer