Stage­plaatsen GGZ prak­tijk­on­der­steuning huis­artsen


23 april 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2015, ter bespreking van het Rotterdams actieplan tegen jeugdwerkloosheid 'Jongeren aan de slag 2015-2018',

constaterende dat

- er een gebrek is aan stageplaatsen voor GGZ praktijkondersteuners bij huisartsen;

voorts overwegende dat

- vaak de begeleidende hulpverlener niet het extra werk dat hij of zij kwijt is aan de stagiaires mag meenemen ten laste van de patiënten van de zorgverzekeraars;
- de instandhouding van de functie van stagebegeleider een aanzienlijke kostenbesparing voor de zorg op lange termijn kan opleveren;

verzoekt het college

- in overleg te gaan met de zorgverzekeraars om te bezien of hier een modus voor te vinden is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, PvdA, GroenLinks, Nida

Tegen

Leefbaar, CDA, D66, VVD, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Stageplaatsen verpleegkundigen en ziekenverzorgers

Lees verder

Duurzaam agrarisch in ontwikkelgebied Oranjebonnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer