Duur­zaamheid in het Rotter­damse onderwijs


2 april 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 april 2015, ter bespreking van het Rotterdams Onderwijsbeleid Leren Loont!,

constaterende dat

Eind 2014 de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen met als doel duurzaamheid in te bedden in het Nederlandse onderwijssysteem;

Deze doelstelling is bekrachtigd in het 'Verdrag duurzaamheid in het onderwijs', ondersteund door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties waaronder vele jongerenorganisaties;

overwegende dat

Leren Loont! heel beperkt aandacht schenkt aan duurzaamheid, en dan slechts in verband met de rol van onderwijs als economische investering in techniek en haven;

van mening dat

Duurzaamheid een cruciaal thema is voor onze planeet en daarom dus ook voor de generatie van morgen;

verzoekt het college

Duurzaamheid als kernthema in te bedden in het Rotterdamse onderwijsbeleid, hier duidelijke doelstellingen aan te koppelen en de raad te rapporteren over de voortgang hieromtrent;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, Nida, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie-SGP

Tegen

LeefbaarRotterdam, D66, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Gezonde voeding op scholen

Lees verder

Stageplaatsen verpleegkundigen en ziekenverzorgers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer