Meat-free Monday


28 mei 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn (agendapunt 10),

constaterende dat

  • In de Nota dierenwelzijn geopperd wordt om in twee bedrijfsrestaurants van de gemeente Rotterdam een proef te houden met een vleesloze dag;

overwegende dat

  • De vleesconsumptie één van de belangrijkste oorzaken is van grootschalige milieuverontreiniging en klimaatverandering;
  • In Rotterdam, bij benadering, één vleesloze dag per week de uitstoot van koolstofdioxide evenveel beperkt als wanneer er 40.000 auto's permanent van de weg worden gehaald;
  • Er voor de productie van 1 kilo rundvlees gemiddeld 20.000 liter water nodig is, alsook 25 kilo voer (bijvoorbeeld graan);

voorts overwegende dat

  • Overmatige consumptie van vlees uit de bio-industrie ongezond is en geen enkele nutritionele meerwaarde vertegenwoordigt;

van mening dat

  • De gemeente Rotterdam een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen heeft in het afremmen van een ongezond consumptiepatroon en het beter aanprijzen van hoogwaardig plantaardig voedsel;

verzoekt het college

  • In alle gemeentelijke bedrijfsrestaurants een vleesloze dag wordt ingevoerd, bijvoorbeeld maandag (ergo: Meat-free Monday);

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, Kathmann(PvdA), GroenLinks, Nida

Tegen

D66, PvdA, CU, CDA, VVD, LeefbaarRotterdam

Lees onze andere moties

Rotterdam bontvrij

Lees verder

Fokverbod kinderboerderijen en hertenkampen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer