Reken­ka­mer­on­derzoek Wereld­museum


27 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam bijeen in vergadering op 27 november 2014 ter bespreking van het agendapunt gang van zaken wereldmuseum,

constaterende dat

  • het wereldmuseum in 2005 is verzelfstandigd,
  • de gemeente subsidie verstrekt aan en haar collectie in bruikleen heeft bij het wereldmuseum,

verzoekt de Rotterdamse Rekenkamer snel een onderzoek te doen in hoeverre en op welke wijze de afspraken die in 2005 gemaakt zijn bij de verzelfstandiging worden nageleefd,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, PvdA, SP, VVD, GroenLinks, LeefbaarRotterdam, CDA, ChristenUnie-SGP, Nida, D66

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Clusteren beleidsinspanningen duurzaamheid en milieu

Lees verder

Geef arbeidsverdringing geen kans

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer