AMEN­DEMENT Clusteren beleids­in­span­ningen duur­zaamheid en milieu


13 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

besluit:

1. De lasten van het product 'Milieu' binnen het programma 'Stedelijke inrichting' met €2.580.000 te verhogen.

2. De lasten van het product 'Economie' binnen het programma 'Economische zaken' met €2.580.000 te verlagen.

___________________________________________________________________________________

Toelichting:

Deze technische aanpassing betreft de verschuiving van de 'Bestemmingsreserve Rotterdam Climate Initiative' (€2.500.000) en 'RCP Groene Daken' (€80.000), tezamen komend tot voornoemd bedrag (zie ook pagina 81 van de Begroting 2015. Momenteel is een deel van de beleidsmatige inspanningen voor duurzaamheid ondergebracht binnen het programma 'Economische zaken'. Het is lastig te herleiden op welke wijze het college invulling geeft aan duurzaamheid binnen dit programma. Dit amendement voorziet meer duidelijkheid over de invulling. De beleidsmatige inspanning die is gekoppeld aan het voornoemd bedrag verschuift mee; dit geldt derhalve als dekking voor het amendement.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Cleantech = clean tech

Lees verder

Rekenkameronderzoek Wereldmuseum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer