Geef arbeids­ver­dringing geen kans


27 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 27 november 2014, ter bespreking van de Verordening tegenprestatie Participatiewet Rotterdam 2015,

constaterende dat

  • In de wet staat dat vrijwilligerswerk niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt;

overwegende dat

  • De scheidslijn dun is tussen wat eerst een betaalde baan was en later door organisaties bestempeld wordt als vrijwilligerswerk;

overwegende dat

  • de verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de wetgeving niet afgeschoven dient te worden naar de vrijwilligersorganisaties;

verzoekt het college

  • als gemeente niet (of niet meer) in zee te gaan met organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden waarbij sprake is van verdringing van banen op de arbeidsmarkt;
  • niet akkoord te gaan met het invullen van een vrijwilligersfunctie op een plek die kort daarvoor nog als betaalde arbeidsplek gold;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, Nida, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Rekenkameronderzoek Wereldmuseum

Lees verder

Dienstreizen van B & W tot 750 kilometer per trein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer