Lesma­te­riaal dieren­wel­zijns­or­ga­ni­saties op scholen


12 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Begroting 2016,

constaterende dat

  • Scholen niet of nauwelijks beschikken over lesmateriaal waarin dierenwelzijn centraal staat;
  • Dierenwelzijnsorganisaties zich in de afgelopen jaren in toenemende mate hebben toegelegd op het maken van lesmateriaal;

overwegende dat

  • Dierenwelzijnsorganisaties over de nodige expertise en didactische vaardigheden beschikken om een belangrijk onderwerp als dierenwelzijn onder de aandacht van kinderen te brengen;
  • Lesmateriaal van dierenwelzijnsorganisaties van toegevoegde waarde is op natuur- en milieu-educatie (NME);

verzoekt het college

  • In gesprek te gaan met basisscholen in de stad over de aanschaf van lesmateriaal met als thema dierenwelzijn en de raad hierover uiterlijk in het eerste kwartaal van 2016 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer