Lesma­te­riaal dieren­wel­zijns­or­ga­ni­saties op scholen


12 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Begroting 2016,

constaterende dat

  • Scholen niet of nauwelijks beschikken over lesmateriaal waarin dierenwelzijn centraal staat;
  • Dierenwelzijnsorganisaties zich in de afgelopen jaren in toenemende mate hebben toegelegd op het maken van lesmateriaal;

overwegende dat

  • Dierenwelzijnsorganisaties over de nodige expertise en didactische vaardigheden beschikken om een belangrijk onderwerp als dierenwelzijn onder de aandacht van kinderen te brengen;
  • Lesmateriaal van dierenwelzijnsorganisaties van toegevoegde waarde is op natuur- en milieu-educatie (NME);

verzoekt het college

  • In gesprek te gaan met basisscholen in de stad over de aanschaf van lesmateriaal met als thema dierenwelzijn en de raad hierover uiterlijk in het eerste kwartaal van 2016 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Groen dak op de Carnissesingel

Lees verder

Pak lichtvervuiling aan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer