Fruit­bomen rond scholen


12 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Begroting 2016,

constaterende dat

  • Er in stedelijk Rotterdam erbarmelijk weinig bomen te vinden zijn met fruit dat ook door mensen kan worden gegeten;

overwegende dat

  • Fruitbomen belangrijk zijn voor de biodiversiteit in de stad, doordat ze onder andere bijen, vlinders, insecten en vogels aantrekken;
  • Deze bomen bij scholieren extra kennis bijbrengen over de herkomst van fruit;

verzoekt het college

  • Rond schoolpleinen fruitbomen te planten en te voorzien van bordjes waarop de boomsoort staat vermeld;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer