Fruit­bomen rond scholen


12 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Begroting 2016,

constaterende dat

  • Er in stedelijk Rotterdam erbarmelijk weinig bomen te vinden zijn met fruit dat ook door mensen kan worden gegeten;

overwegende dat

  • Fruitbomen belangrijk zijn voor de biodiversiteit in de stad, doordat ze onder andere bijen, vlinders, insecten en vogels aantrekken;
  • Deze bomen bij scholieren extra kennis bijbrengen over de herkomst van fruit;

verzoekt het college

  • Rond schoolpleinen fruitbomen te planten en te voorzien van bordjes waarop de boomsoort staat vermeld;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Pak lichtvervuiling aan

Lees verder

Half miljoen voor plaagdierbeheersing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer