Onderzoek naar baten Rotterdam Climate Initi­ative


11 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

constaterende dat

  • Het Rotterdam Climate Initiative formeel is afgerond en de aanwending van de bestemmingsreserve gedurende de collegeperiode wordt afgebouwd naar praktisch niets in 2018;

overwegende dat

  • Rotterdam mondiaal als één van de koplopers wordt gezien op het gebied van klimaatbeleid, zowel in beleidskringen als in de academische wereld;
  • Een daadkrachtig klimaatbeleid mede bijdraagt aan de verdere profilering van Rotterdam om in te gaan studeren, conferenties te beleggen, zich als innovatief bedrijf te vestigen, kortom om activiteiten te ontplooien met een economische meerwaarde voor de stad;
  • Klimaatbeleid niet in de laatste plaats een belangrijke city marketing tool is;

verzoekt het college

  • De baten van het Rotterdam Climate Initiative sinds de oprichting ervan in kaart te brengen en de Raad te rapporteren hieromtrent;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie-SGP

Tegen

VVD, LeefbaarRotterdam, CDA, D66

Lees onze andere moties

Herstart Rotterdam Climate Initiative

Lees verder

Cleantech = clean tech

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer