Herstart Rotterdam Climate Initi­ative


11 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

constaterende dat

  • Er nog een 'Bestemmingsreserve Rotterdam Climate Initiative' van €6.530.000 voorhanden is;

overwegende dat

  • Het Rotterdam Climate Initiative eind 2013 werd beëindigd door het aanbreken van het 'beleidsarme' verkiezingsjaar, maar dat die periode per 2015 voorbij is;
  • De voornoemde bestemmingsreserve bedoeld is voor het Rotterdamse klimaatbeleid;

verzoekt het college

  • Het Rotterdam Climate Initiative nieuw leven in te blazen en de bestemmingsreserve hiervoor aan te wenden;
  • De activiteiten die thans met de bestemmingsreserve worden gedekt als klimaatbeleid te betitelen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, Nida

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, LeefbaarRotterdam, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Financiering Nota dierenwelzijn

Lees verder

Onderzoek naar baten Rotterdam Climate Initiative

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer