Cleantech = clean tech


11 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

constaterende dat

  • In de Begroting 2015 over Cleantech wordt gesproken in het kader van business development, waarbij het de kwaliteit wordt toegedicht de transitie van de economie te versnellen (zie pagina 80 van de Begroting 2015);
  • Duurzaamheid in het hele discours omtrent Cleantech niet voorkomt;

overwegende dat

  • Momenteel twee geldstromen voor duurzaamheid worden aangewend ('Bestemmingsreserve Rotterdam Climate Initiative' en 'RCP Groene Daken') zonder dat deze worden verantwoord in het licht van waarvoor ze in principe zijn bedoeld;

voorts overwegende dat

  • Daadwerkelijke transitie betekent dat we Cleantech gebruiken om met slimme technologie minder afhankelijk te worden van koolstofintensieve energie ('op naar de post-carbon economy');
  • Wetenschappelijke kennis over duurzaamheidstransities ruim voorradig is in Rotterdam, onder meer bij kenniscentrum DRIFT op de Erasmus Universiteit;

verzoekt het college

  • Duurzaamheid te benoemen als doelstelling in het gebruik van Cleantech, waarbij dit expliciet wordt gekoppeld aan circulariteit en emissiereductie van broeikasgassen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie-SGP, PvdA, Nida, CDA

Tegen

VVD, endeledenWilson, Hoogveld, Buijt, VanRijvanLeefbaarRotterdam

Lees onze andere moties

Onderzoek naar baten Rotterdam Climate Initiative

Lees verder

AMENDEMENT Clusteren beleidsinspanningen duurzaamheid en milieu

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer