Nest- en broed­ge­le­gen­heden Wielewaal-Oost


16 oktober 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 oktober 2014, ter bespreking van het bestemmingsplan voor het plangebied Wielewaal-Oost,

constaterende dat

  • Er in de plannen voor nieuwbouw in Wielewaal-Oost geen aandacht is geschonken aan het lot van de aanwezige vogels en vleermuizen in het plangebied;
  • De welstandsparagraaf voor Wielewaal-Oost voorziet in de mogelijkheid om nieuwbouw aan te passen aan de omgeving, bijvoorbeeld betreffende gevelopbouw;

voorts constaterende dat

  • De Flora- en faunawet stelt dat ruimtelijke ingrepen nimmer mogen leiden tot het verstoren van rust- en verblijfplaatsen van in het wild levende dieren;

overwegende dat

  • De aanwezigheid van diverse soorten vogels en vleermuizen in Oost-Wielewaal sterk bijdraagt aan het geponeerde idee van een 'landschappelijke campus';
  • Nest- en broedgelegenheden voor vogels en vleermuizen op een slimme manier kunnen worden ge├»ntegreerd in de nieuwbouwplannen en derhalve niet kostenverhogend hoeven te zijn;

verzoekt het college

  • In overleg met Woonstad Rotterdam ervoor te zorgen dat nest- en broedgelegenheden worden gerealiseerd in de nieuwbouw in Wielewaal-Oost en de Raad te berichten over de voortgang hieromtrent;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, Nida, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie-SGP

Tegen

VVD, LeefbaarRotterdam

Lees onze andere moties

Natuurcompensatie Wielewaal-Oost

Lees verder

Gebruik retourbekers op festivals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer