Gebruik retour­bekers op festivals


11 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

constaterende dat

  • Het college heeft aangekondigd te onderzoeken of het gebruik van retourbekers1 op de grotere festivals festivalgangers aanzet tot schoner gedrag (zie pagina 122 van de Begroting 2015);

overwegende dat

  • Dit niet onderzocht hoeft te worden, want de uitkomst staat bij voorbaat vast: op Baroeg Open Air 2013 was een pilot met retourbekers zeer succesvol;
  • Mensen én dieren baat hebben bij een afname van zwerfafval;

verzoekt het college

  • Met de organisatoren van festivals, de organisaties Rotterdam Festivals en Gemeente Schoon in gesprek te gaan over het gebruik van retourbekers op grotere festivals (zegge >200 personen) en hoe dit praktisch zou kunnen worden uitgewerkt, bijvoorbeeld door een systeem op te zetten waarin festivalbezoekers de mogelijkheid wordt geboden hun retourbekers te deponeren in een bak voor het goede doel;

en gaat over tot de orde van de dag.

1Op retourbekers rust borg, zodat men financieel wordt geprikkeld de bekers terug te brengen naar het uitgiftepunt.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Nida, SP, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie-SGP, GroenLinks

Tegen

WilsonenVanEckvanLeefbaarRotterdamenLaanvandeVVD

Lees onze andere moties

Nest- en broedgelegenheden Wielewaal-Oost

Lees verder

Faciliteren duurzame nieuwbouw in het Nieuwe Dorp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer