Natuur­com­pen­satie Wielewaal-Oost


16 oktober 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 oktober 2016, ter bespreking van het bestemmingsplan voor het plangebied Wielewaal-Oost,

constaterende dat

  • Er natuur verloren gaat in Wielewaal-Oost bij goedkeuring van het bestemmingsplan zoals het er thans voorligt;

overwegende dat

  • Natuur een belangrijke rol speelt in de fysieke index van de stad in het algemeen en het gebied Charlois in het bijzonder;
  • Een duurzame stad niet zonder plekken kan waar bewoners tot rust kunnen komen;
  • Onder andere Stichting Charlois aan de Vliet zich in haar zienswijze op het bestemmingsplan heeft uitgesproken voor het idee van natuurcompensatie buiten Wielewaal-Oost;

verzoekt het college

  • Het verlies van de bestemming 'groen' in Wielewaal-Oost te compenseren met een nieuwe bestemming 'groen' elders op Rotterdams grondgebied dat ten minste drie keer zo groot is in omvang;
  • Ervoor te zorgen dat de ecologische kwaliteit van de nieuwe groenbestemming beter is ten opzichte van de oude en de Raad te berichten over de voortgang hieromtrent;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP

Tegen

LeefbaarRotterdam, PvdA, D66, VVD, CDA, GroenLinks, NidaRotterdam, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Behoud van bomen in Wielewaal-Oost

Lees verder

Nest- en broedgelegenheden Wielewaal-Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer