Behoud van bomen in Wielewaal-Oost


16 oktober 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 oktober 2016, ter bespreking van het bestemmingsplan voor het plangebied Wielewaal-Oost,

constaterende dat

 • De Gebiedscommissie Charlois de wens heeft uitgesproken het groene karakter van Wielewaal te willen behouden;
 • Door de jaren heen in zowel Stadsvisie Rotterdam 2030 (2007), Convenant de Nieuwe Wielewaal (2011) alsmede Ontwikkelingsvisie De Nieuwe Wielewaal Rotterdam (2013) wordt aangedrongen op behoud van het groen in Wielewaal en Wielewaal-Oost;
 • Het plangebied voor een aanzienlijk deel onderdeel uitmaakt van de Rotterdamse hoofdbomenstructuur;
 • In het plangebied monumentale bomen staan; 1

voorts constaterende dat

 • De fysieke index van Wielewaal aantoont dat zowel de objectieve en subjectieve beleving van het milieu ver onder het Rotterdams gemiddelde ligt;

overwegende dat

 • Wielewaal-Oost een belangrijke schakel is voor flora en fauna;
 • Bomen voorzien in de behoefte aan groen, met name de bomen in het gedeelte van het plangebied dat deel uitmaakt van het Zuiderpark;
 • Het college in de Begroting 2015 stelt de hoofdbomenstructuur in stand te willen houden;

voorts overwegende dat

 • De fysieke index in Wielewaal niet verder achteruit mag gaan;

verzoekt het college

 • Ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk bomen in Wielewaal-Oost behouden blijven;
 • De hoofdbomenstructuur in het plangebied in stand te houden;
 • Samen met partners in de stad (e.g. Bureau Stadsnatuur, De Bomenridders) de monumentale bomen in het plangebied te inventariseren en de Raad hierover te berichten;

en gaat over tot de orde van de dag.

1 http://www.rotterdam.nl/tekst:monumentale_bomen


Status

Voor

PvdD, SP, Nida.GroenLinks, ledenWijntuin, Kathmann, TalbivdPvdA

Tegen

PvdA, LeefbaarRotterdam, D66, VVD, CDA, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Financiële tegemoetkoming aan alle chronisch zieken en gehandicapten

Lees verder

Natuurcompensatie Wielewaal-Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer