Motie: Vergeet niet meneer, ook ik heb last van slecht weer


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het tweeminutendebat “Dakloosheid; Recht op rust”.

constaterende dat

 • Het aantal dak-en thuisloze mensen met dieren schrikbarend toe neemt;
 • Bij de openstelling van de winteropvang er diverse afdelingen gecreëerd zijn, zoals de grote hal maar ook één voor alleen vrouwen of stellen of ouderen.

overwegende dat

 • Dakloze mensen met honden geen gebruik maken van de winteropvang, omdat ze niet gescheiden willen worden.
 • Er voor andere doelgroepen ook een aparte afdeling opgezet kan worden.
 • Kleine honden al vanaf 8* verschijnselen van kou vertonen
 • Middelgrote honden al de eerste verschijnselen van kou bij 5* vertonen
 • Grote honden de eerste verschijnselen van kou vertonen bij 3*
 • Er risicofactoren zijn die mede van invloed zijn zoals:
 • De vacht
 • Een kale buik
 • De leeftijd
 • De hond ziek is
 • Heftige wind en/of regen
 • Gesmolten sneeuw

Verzoekt wethouder Buijt

Een aparte afdeling voor dak- en thuisloze mensen met honden open te stellen tijdens de winteropvang.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Moties: Alle opties op tafel voor A.T.V. Kweeklust

Lees verder

Motie: Slechtweeropvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer