Motie: Zorg­kosten dalen door druk op te schalen


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • De gemeente in de komende jaren wil bezuinigen op zorgkosten, tot een bedrag van ongeveer €200 miljoen uitgesmeerd over de jaren 2023 tot en met 2026;

overwegende dat

  • De provincie en waterschappen een verantwoordelijkheid hebben naar de inwoners van Rotterdam en deze moeten nemen;
  • Het nalaten van deze verantwoordelijkheid nemen door bijvoorbeeld vergunningen verlenen die van invloed zijn op de leefomgeving consequenties hebben voor de gezondheid van de Rotterdammers;
  • Een ongezonde leefomgeving bijdraagt aan oplopende zorgkosten die op rekening van Rotterdam komen te staan;

verzoekt het college

  • In gesprek te gaan met provincie en waterschappen om hen te verzoeken striktere kaders te stellen aan de vergunningverlening voor de uitvoering van activiteiten van bedrijven, industrie, land- en tuinbouw en dergelijke om zo de leefomgeving van Rotterdam te verschonen en de uit vervuilde leefomgeving voortvloeide kosten op zorg te drukken;
  • De uit de gesprekken voortvloeiende afspraken te delen met de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Tot ziens snackkarren rondom scholen

Lees verder

Motie: Verbreek alle banden met de fossiele industrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer