Motie: Tot ziens snack­karren rondom scholen


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • De gemeente erkent dat de voedselomgeving in belangrijke mate het consumptiegedrag van scholieren beïnvloedt en tevens stelt dat een gezonde ‘kind’-omgeving, die gezonde keuzes stimuleert, van groot belang is voor het bieden van zoveel mogelijk (gelijke) kansen aan kinderen en jongeren om gezond op te groeien;

voorts constaterende dat

  • Standplaatsen met een ongezond aanbod in de onmiddellijke nabijheid van scholen volgens de gemeente een belangrijk obstakel vormen bij de diverse pogingen van scholen met een gezonde schoolkantine om scholieren en studenten te verleiden tot een gezonder voedingspatroon;

overwegende dat

  • Het enige wettelijke middel op dit moment, om de gezonde voedselomgeving te faciliteren, een algeheel verbod van standplaatsen in een bepaald gebied is;

voorts overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam deze kindermarketing aan banden kan leggen;

verzoekt het college

  • Een algeheel verbod voor standplaatsen in te stellen in een straal van 200 meter vanaf, en op 250 meter loopafstand rondom, een instelling voor voortgezet-/ en of middelbaar beroepsonderwijs;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen