Motie: Woningen in 'Blok S, Parkstad Zuid' geen onderdeel van de twintig procent sociaal


12 december 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 december 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan 'Blok S, Parkstad Zuid',

constaterende dat

  • Het bestemmingsplan 'Blok S, Parkstad Zuid' realisering van 137 woningen mogelijk maakt die op termijn aan de sociale voorraad zullen worden onttrokken, op basis van afspraken die met de ontwikkelaar zijn gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst over de Tweebosbuurt;
  • Het college deze woningen meerekent als onderdeel van de twintig procent aan sociale voorraad binnen haar nieuwbouwambities in deze bestuursperiode;

overwegende dat

  • Woningen die reeds na de eerstkomende verhuisbeweging worden onttrokken aan de sociale voorraad, onmogelijk onderdeel kunnen zijn van de beoogde twintig procent;

verzoekt het college

  • De woningen in het bestemmingsplan Blok S, Parkstad Zuid' niet mee te rekenen als onderdeel van de twintig procent aan sociale voorraad binnen de nieuwbouwambities in deze bestuursperiode;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen