Motie: Ga opnieuw onder­han­delen over de eenge­zins­wo­ningen in 'Parlando'


12 december 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 december 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan 'Parlando',

constaterende dat

  • Het bestemmingsplan 'Parlando' realisering van vijftien eengezinswoningen mogelijk maakt die op termijn aan de sociale voorraad zullen worden onttrokken, op basis van afspraken die met de ontwikkelaar zijn gemaakt in de prestatieafspraken voor het kalenderjaar 2018;

overwegende dat

  • Rotterdam sociale huurwoningen keihard nodig heeft, zowel nu als in de toekomst;
  • De afspraken met de ontwikkelaar haaks staan op beleid dat ook de woningbehoeften van Rotterdammers met een smalle beurs voor ogen heeft;

verzoekt het college

  • Opnieuw te onderhandelen met de ontwikkelaar van de eengezinswoningen in bestemmingsplan 'Parlando' met als doel deze woningen te behouden voor de sociale voorraad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen