Motie: Rotter­dam­wet­woning in de regio ook voor Rotter­dammers met urgen­tie­ver­klaring


12 december 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 december 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2019,

constaterende dat

  • Rotterdamse woningzoekenden met een urgentieverklaring geen toegang hebben tot woningen in de regiogemeenten waarop Artikel 8 van de Rotterdamwet van toepassing is;
  • De regiogemeenten de volgende zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Westvoorne;

voorts constaterende dat

  • Woningzoekenden met een urgentieverklaring uit regiogemeenten wél toegang hebben tot woningen in Rotterdam waarop Artikel 8 van de Rotterdamwet van toepassing is;

overwegende dat

  • Rotterdammers met een urgentieverklaring zo snel mogelijk moeten worden geherhuisvest, bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt van hun oorspronkelijke woning;

verzoekt het college

  • Te betrachten met de regiogemeenten af te spreken dat Rotterdamse woningzoekenden toegang krijgen tot woningen in deze gemeenten waarop Artikel 8 van de Rotterdamwet van toepassing is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Woningen in 'Blok S, Parkstad Zuid' geen onderdeel van de twintig procent sociaal

Lees verder

Motie: Help de inwonende mantelzorger

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer