Motie: Woning­bou­wim­puls­gelden terug­vor­deren bij fail­lis­sement STIGAM


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het debat van de leden Jonker en Simons over ‘Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas’,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam van het Rijk woningbouwimpulsgelden heeft ontvangen en daarvan €21 miljoen heeft bestemd voor de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City;
  • Deze gelden zijn bedoeld voor woningbouw en er verplichtingen zijn ten aanzien van het aantal te realiseren betaalbare woningen alsmede het moment dat woningbouw moet aanvangen;
  • De woningbouwimpulsgelden voor Feyenoord City door het college zijn toegespeeld naar Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM), die verantwoordelijk is voor de gebiedsontwikkeling;

overwegende dat

  • Uit de beantwoording van het college tijdens een debat in de commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën van 15 april jongstleden is gebleken dat er in de governance tussen gemeente en STIGAM niets geregeld is als deze stichting failliet gaat, de woningbouwimpulsgelden heeft opgebruikt en geen woningen heeft weten te realiseren;
  • De STIGAM het geld bedoeld voor woningbouw thans heeft gereserveerd voor realisering van een viaduct waarop het horecaplein van een eventueel nieuw stadion in het plangebied is voorzien;
  • De gemeente als ontvanger van de woningbouwimpulsgelden voor het Rijk verantwoordelijkheid draagt voor de juiste besteding van dit gemeenschapsgeld en het bedrag moet terugbetalen als niet aan de verplichtingen is voldaan;

verzoekt het college

  • Vóór financial close inzake de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City in overeenkomst met de STIGAM af te spreken dat zij de woningbouwimpulsgelden van €21 miljoen kan terugvorderen, al dan niet bij de private partijen die de STIGAM hebben opgericht;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen