Motie: De tour stopt voor niemand, maar wel voor Natura 2000


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling Bid indienen voor de Grand Départ van de Tour de France waarmee een verplichting wordt aangegaan voor een gemeentelijke bijdrage van 14,9 miljoen euro,

constaterende dat

  • Op de dag na de proloog van een Grand Départ in hartje Rotterdam op een zondag de eerste etappe in de regio Rotterdam-Den Haag is voorzien;
  • Een eerste impressie van deze etappe een parcours toont die kriskras door de regio trekt, maar nog niet nader is ingevuld;
  • Er zich Natura 2000-gebieden bevinden in het gebied waar de etappe plaatsvindt;

overwegende dat

  • Kwetsbare natuur zoveel mogelijk moet worden ontzien;
  • Een parcours door Natura 2000-gebieden een risico vormt voor het ritme van de dieren die er leven, door een veelheid van omgevingsprikkels die meekomen met de tourcaravaan en bezoekers die zich aan de rand van het parcours ophouden;
  • Een tourcaravaan en alle bezoekers aan de rand van het parcours ook onvermijdelijk afval in de vrije natuur met zich meebrengt;

verzoekt het college

  • Bij het vormgeven van de definitieve route van de eerste etappe in overleg met de ASO Natura 2000-gebieden te ontzien;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Minimaal de helft is groen

Lees verder

Motie: Woningbouwimpulsgelden terugvorderen bij faillissement STIGAM

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer