Motie: Met veroor­deelde zeden­de­linquenten doe je geen zaken


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het debat van het lid Meeuwissen over ‘Songfestival aftelklok geproduceerd door zedendelinquent’,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam onlangs van het bedrijf Mothership B.V. diensten of producten heeft afgenomen dan wel ingekocht, waarvan een veroordeeld zedendelinquent mede-eigenaar is;

overwegende dat

  • De gemeente een verantwoordelijkheid heeft naar alle slachtoffers van zedendelinquenten, wat ertoe strekt dat zij zedendelicten niet moet bagatelliseren door zaken te doen met de daders;

verzoekt het college

  • Geen zaken te doen met veroordeelde zedendelinquenten;
  • Hiertoe een protocol op te stellen waarbij er antecedentenonderzoek plaatsvindt bij de eigenaren of bestuurders van toeleveranciers van producten of diensten vóór opdrachtverstrekking, dan wel zakelijke relaties onmiddellijk te staken als bekend wordt dat eigenaren of bestuurders zijn veroordeeld tot een zedendelict;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen