Motie: Volle inzet op gemeen­telijk monument De Kuip


11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van het debat over Feyenoord City,

constaterende dat

  • De gemeenteraad op 11 mei 2017 de ‘Gemeentelijke positie ten aanzien van betrokkenheid Feyenoord City’, ofwel de Position Paper, heeft vastgesteld;
  • Feyenoord niet aan de voorwaarden van de gemeentelijke positie heeft voldaan, Feyenoord City niet doorgaat en voetbalclub Feyenoord nog jaren in De Kuip zal spelen;

overwegende dat

  • De Kuip een gemeentelijk monument is en cultuurhistorisch erfgoed, een tweede huis voor alle Rotterdammers;
  • De Kuip zwaar verloederd is;

verzoekt het college

  • Haar adviesorgaan Commissie voor Welstand en Monumenten te vragen te inventariseren wat moet worden gedaan om gemeentelijk monument De Kuip weer op orde te krijgen;
  • De Raad te rapporteren over de uitkomsten van deze inventarisatie, het gesprek aan te gaan met de eigenaar van De Kuip en eventuele financiële consequenties voor de gemeente Rotterdam in kaart te brengen, met het oog op behoud van echt Rotterdams erfgoed voor alle inwoners van onze stad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Wij stoppen met Feyenoord City

Lees verder

Motie: Stop op stoepparkeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer