Motie: Wij beslissen over het tarief­voorstel van de RET


12 maart 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 maart 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Beleidskader verbonden partijen en governance samenwerkingsrelaties,

constaterende dat

  • De vervoersbedrijven actief in de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) elk jaar een tarief- en productvoorstel indienen bij de MRDH, zo ook RET;

overwegende dat

  • Het tariefvoorstel van de RET verstrekkende gevolgen heeft voor specifieke doelgroepen in de stad en voor specifieke doelgroepen die op een of andere manier met Rotterdam verbonden zijn;
  • De gemeenteraad moet kunnen toezien op de belangenbehartiging van alle Rotterdammers, ook zij voor wie de tarieven van de RET verstrekkende gevolgen kunnen hebben;

verzoekt het college

  • Als enige aandeelhouder van de RET ervoor te zorgen dat het jaarlijkse tariefvoorstel van de RET door de gemeenteraad wordt getoetst voordat deze wordt ingediend bij de MRDH;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen