Motie: Wethouder stemt tegen rampzalig tramplan


13 april 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 13 april 2023, ter bespreking van het concept van het Plan Toekomstvast Tramnet 2030 (PTT) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

constaterende dat

  • De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een ‘Plan Toekomstvast Tramnet 2030’ heeft opgesteld, waarvan momenteel een conceptversie bestaat en dat uiteindelijk ter besluitvorming voorligt in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH;

overwegende dat

  • Het voorliggende tramplan rampzalige gevolgen heeft voor de Rotterdammers in de wijken die voor deelname aan allerlei maatschappelijke activiteiten afhankelijk zijn van goed en bereikbaar openbaar vervoer;

verzoekt de wethouder verantwoordelijk voor mobiliteit

  • Als lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH tegen vaststelling van het Plan Toekomstvast Tramnet 2030 te stemmen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Pak je verlies, accepteer gemaakte fouten

Lees verder

Amendement: Geen uitbreiding evenementen in Rijnhaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer