Amen­dement: Geen uitbreiding evene­menten in Rijnhaven


11 mei 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 mei 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Rijnhaven,

Besluit:

I

Zienswijze 5.1 ongegrond te verklaren.

II

Dienovereenkomstig de voorgestelde wijziging van artikel 12.2 van de regels niet door te voeren.

--

Toelichting:

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Parapluherziening evenementen vastgesteld. Daarin is de capaciteit voor evenementen in gebied Feijenoord bepaald. Het voorliggende bestemmingsplan doorkruist de parapluherziening door specifiek voor Rijnhaven additionele capaciteit voor het organiseren van evenementen mogelijk te maken met toevoeging van onderstaande tabel in de regels:

Wij vinden het geen goed idee dat er meer evenementen in gebied Feijenoord mogelijk worden gemaakt, waarbij er specifiek wordt voorzien in evenementen aan de Rijnhaven. Het luidt tot meer geluidshinder voor de omwonenden en dat vinden wij niet wenselijk. Wat wij evenmin wenselijk vinden is dat belanghebbenden niet hebben kunnen participeren over verruiming van de evenementenruimte. De verruiming is namelijk pas ná terinzagelegging ingevoegd in het bestemmingsplan.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Wethouder stemt tegen rampzalig tramplan

Lees verder

Motie: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer