MOTIE Werkdruk bij de wijkteams


1 februari 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 februari 2018, ter bespreking van de schulddienstverlening,

constaterende dat

  • het college deze aanpak ook inziet en met het uitvoeringsplan ‘Samenhang Schulddienstverlening’ middels een effectieve inzet van ondersteuning probeert te voorkomen dat beginnende of oplopende schulden bij Rotterdammers problematisch worden;
  • er wordt ingezet door dit college met investeringen in kennis bij de medewerkers van wijkteams, vraagwijzers en welzijn over de producten en diensten over de verschillende schulddienstverleningsproducten en – diensten;

overwegende dat

  • er vanaf 1 januari 2018 een supervisor schulden is bij elk wijkteam;
  • er het voornemen is om een 'schuldenkamer' in te richten bij enkele wijkteams;
  • dat tijdens het debat in de commissie bleek dat deze uitbreiding van werkzaamheden komt bovenop het werk dat de wijkteammedewerkers al in hun portefeuille hebben;

verzoekt het college

  • uit te zoeken of de medewerkers die deze taken erbij krijgen daardoor niet te zwaar belast worden waardoor andere werkzaamheden blijven liggen;
  • indien er een te zware belasting op die medewerkers ligt, het college op te dragen extra fte vrij te maken, zodat niet de wijkteams door te zware werkdruk in de problemen komen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: MER met De Kuip als volwaardig alternatief

Lees verder

MOTIE Vinger aan de pols voor de oeverzwaluw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer